Synligogstolt.no er ikke lenger tilgjengelig her. Vennligst prøv ryfylkenh.no i stedet.

 

Bærekraftig utvikling handler om at vi som lever på kloden i dag, ikke bare skal sikre vår egen levestandard, men også legge til rette for langvarig økonomisk vekst og utvikling, og ta hensyn til vårt levesetts langsiktige miljøkonsekvenser.

Det handler om å se fattigdom, utvikling, økonomisk vekst og miljøutfordringer i sammenheng, og finne den rette balansen mellom kortsiktige behov og langsiktig tenkning.

Fattigdom og utvikling

Mens de fleste nordmenn og andre i Europa, Nord-Amerika og deler av Øst-Asia har en høy levestandard, er fattigdom og nød fortsatt store problemer i andre deler av verden. Fattigdommen bærer også med en rekke potensielle miljøproblemer, som overbefolkning, nedhogging av skog, utarming av jord, og generelle naturødeleggelser. Byvekst og slumdannelser er også del av dette bildet. Mennesker som lever fra hånd til munn har sjelden muligheten til å tenke langsiktig, de må gjøre det som trengs for å livberge seg og familien her og nå. I slike land er det stort behov for å få i gang utviklingsprosesser og økonomisk vekst som kan gi menneskene der en mer håpefull fremtid.

Miljø og klima

Den sterke veksten i verden de siste to hundre årene, både økonomisk og i folketall, har lagt press på naturmiljøet. Ressurser står i fare for å bli overbeskattet, og mange arter står på randen av utryddelse på grunn av menneskelige inngrep i naturen. Den største utfordringen av alle er klimaendringene som ser ut til å følge av det moderne levesettet med høye utslipp av karbondioksid og andre klimagasser. For å hanskes med utfordringene, har FN utarbeidet en rekke bærekraftsmål som du kan lære mer om. Bare en virkelig balansert og bærekraftig utvikling kan gi jorda en ny sjanse og den tryggheten våre barn fortjener.

Bærekraftig utvikling og økonomi

I dagens samfunn er det veldig stort fokus på bærekraftig utvikling. Dette for at kloden på lang sikt skal få en fin utvikling både nå og for kommende generasjoner. Det som først og fremst står på agendaen er klima og miljø. Hvordan mennesker påvirker naturen med levemåten og forurenser kloden med utslipp av massevis av giftige stoffer.

Økonomien i verden er også en årsak til at jorden ikke blir tatt så godt vare på som den burde. Det er fortsatt mange land i afrika og asia som lever i stor fattigdom. Dete fører til store miljøproblemer som på sikt kan gi store konsekvenser.

Hvis du er miljøbevisst kan du jo begynne i det små med å sortere søppel og donere et lite beløp til en miljøorganisasjon. For å få en liten slant til et slikt formål kan du bestemme deg for å ha det litt moro med spilleautomater på nett. Hvis du vinner kan du gi deler av gevinsten til et miljøvennlig formål. På den måten kan du kombinere underholdning med miljøengasjement. Hos Spillboden.com kan du lese omtaler av nettcasinoer og se hvor du kan få bonuser og free spins. Hvis storgevinsten slår til må du unne deg noe fint også.